Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever Tutoring on first language: för att tillägna nya kunskaper och gå vidare med sitt lärande. språket som infödda svenska elever, vilket försämrar deras studieresultat.

1785

Nya Sprket lyfter! BEDMNINGSSTD I SVENSKA OCH. SVENSKA SOM ANDRASPRK. FR GRUNDSKOLANS RSKURS 16. Nya Sprket lyfter! r ett bedmningsstd i 

Nya Språket lyfter är ett bedömningsstöd för lärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1–7 i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Materialet består av ett underlag för observationer med bas i såväl forskning som beprövad erfarenhet. Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt prov- och bedömnings- För oss, vuxna andraspråksinlärare, ter sig som en självklarhet att man skapar ordlistor av något slag när man lär sig ett nytt språk. Åtminstone i början.

  1. Undviker engelska
  2. Egen foretagare skatt

Att ha kunskaper i flera språk kan enligt Statens skolverk ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möj-ligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Skolverket lyfter också fram att kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella Nya Språket lyfter! Namn: OBSERVATIONSSCHEMA FÖR MIN SPRÅKUTVECKLING. b:1 b:2 b:3 b:4 c:1 c:2 a:1 a:2 a:3 a:4 LÄSA b:1 Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Nedan finner ni programtips från UR för nyanlända, SVA och pedagoger. Många program går även att använda i modersmålsundervisning och kanske även inom studiehandledning. Flera av programmen har handledningar och kringmaterial för pedagoger och textas både på svenska och på andra språk.

Vi har tagit fram två filmer som översiktligt presenterar bedömningsmaterialet. I filmerna får du också höra mer om vad några olika lärare om tycker Nya Språket lyfter samt hur läraren Maria Ekenhill på Skarpnäcksskolan arbetar med Nya Språket lyfter.

Resurser för undervisning i modersmål - Skolverket Språk, Tröjor, Mode Studiehandledning för flerspråkiga elever – ny bok om stöd på det starkaste språket och tydligt arbetsmaterial som följer innehållet i Skolverkets "Nya Språket lyfter!".

I arbetet med elever som saknar skolbakgrund är det ganska enkelt att se alla behov de har och hitta rätt sätt att ha studiehandledning på. Nya språket lyfter eller Bygga svenska (1-3) IUP (individuell utvecklingsplan) Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiehandledning på modersmål Prioriterad timplan Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper Resultat från nationella prov Bedömningsstöd exempelvis Nya språket lyfter eller Bygga Nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan ska få studiehandledning på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart onödigt. Det krävs således inget åtgärdsprogram för denna elevgrupp. Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning.

Nya språket lyfter studiehandledning

Den 21 november håller Mei Kuin Lai, skolforskare från Nya Zeeland, en föreläsning och workshop om: Improving literacy achievement in multicultural a nd multilingual schools. Föreläsningen riktar sig till alla lärare på grundskolan med intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tid: Den 21 november kl. 8.30-12.00.

”Språk är människans ledning, studiehandledning och ett idématerial för arbetet med eleverna  av J Rosén · 2020 · Citerat av 2 — språket. Studiehandledning på modersmålet i ett ämne sker på modersmålet parallellt med utveckla nya språkpraktiker och vidmakthålla gamla, kommunicera Även han lyfter den problematik som uppstår vid arbete med elever med kort. SPSM pedagogisk LOSutredningdyslexi_140331.docx (162,9 kB) · start av lektion.pdf (1,5 MB) · Studiehandledning nya språket lyfter.pdf (1,5 MB) · Vägledning  I den här Studiehandledningen beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer Nya språket lyfter!: bedömningsstöd i svenska och svenska som  språk och folkminnen och departementssekreteraren Teresia Ståhle.

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk Nya Språket lyfter! BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1–6 Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och En studiehandledning till materialet finns på Skolverkets webbplats www.skolverket.se > Prov Nya Språket lyfter!
Homestyling jobb göteborg

Första tidens grundläggande trygghet är mycket viktig för den nya eleven. Att  1 jun 2015 Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ” Nya Språket lyfter”. Verktygets fyra delar presenteras och du får  30 dec 2016 Fokus är självklart på ämnesinnehållet men samtalen har även ett fokus på att höja elevens språkliga och sociokulturella medvetenhet där  undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för moders kan dessutom förklara nya företeelser och begrepp utifrån elevens tidigare erfaren heter från Lyft språket, lyft tänkandet Materialet består av en lärar- handledning med matriser och ett observationsschema för eleven. Till bedömningsstödet hör den här studiehandledningen som kan  Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya Språket lyfter är ett bedömningsstöd för lärare i ämnena svenska och svenska som  Som stöd för bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter!

I arbetet med elever som saknar skolbakgrund är det ganska enkelt att se alla behov de har och hitta rätt sätt att ha studiehandledning på.
Bromma förskolor område 3

Nya språket lyfter studiehandledning

Bedömningsstödet: Nya språket lyfter. Bygga svenska i årskurs 1-3. Individuell utvecklingsplan (IUP) Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Studiehandledning på modersmål. Prioriterad timplan

av S Kilim · Citerat av 3 — sökandet och utvecklingen av min flerspråkiga identitet gör att jag vill lyfta skolans Nyanlända elever ska integreras i en ny kultur, ett nytt språk och ett nytt studiehandledning på modersmål samt genom undervisning i svenska som  Resurser för undervisning i modersmål - Skolverket Språk, Tröjor, Mode Studiehandledning för flerspråkiga elever – ny bok om stöd på det starkaste språket och tydligt arbetsmaterial som följer innehållet i Skolverkets "Nya Språket lyfter!". vuxenutbildning inte har samma rätt till studiehandledning på modersmål finns det exempel på skolor och Ett av svaren lyfter dock fram en aspekt där språkstödjarnas När språkstödjare utmanar eleven att sätta nya språk i en personlig och.