av S LUND · 2019 — myndigheter skulle utveckla sitt strategiska arbete vad gäller offentliga inköp ( kategoristyrning, där leverantörerna placerades i olika kategorier, vilket har lett 

256

Kursinnehåll • Olika organisationers drivkrafter • Strategiskt inköp och kategoristyrning • Analysera marknad och omvärld baserat på tidigare erfarenheter av 

På en dag lär vi dig alla grunderna inom kategoristyrning och hur du  Kategoristyrning i sju steg. • Aktivitetsgenomgång, checklistor mm. • Kraljics matriss. Övningar. Dag 2 Kl. 9.00 ‐ 16.00.

  1. Svensk filmdatabas se
  2. Specialisttandvården halmstad

Rättslig grund för behandling av personuppgifter. Grundläggande principer. Ansvar och krav vid behandling av personuppgifter. Överföring till tredje land och personuppgiftsbehandling i … Vad är ReTuna återbruksgalleria för något? Var ser jag ändrade sophämtningsdagar? Vad innebär det med en renhållningstaxa egentligen? Jag renoverar hemma, vad ska jag göra av bygg- och rivningsavfallet?

Det förutsätter att spenden segmenteras i kategorier, som bearbetas av ett tvärfunktionellt team, för att identifiera/implementera den optimala inköpsstrategin.” Centralt för kategoristyrning är att dela in företagets alla inköpskostnader i logiska inköpskategorier och att utse ansvariga för dessa som ska arbeta med planering, exekvering och uppföljning på det sätt som stöder företagets övergripande mål och skapar mest värde. Figur 1.

Samordning av inköpsarbetet sker genom kategoristyrning . från vilka leverantörer organisationen gör inköp, vad det är som köps och vilka enheter inom 

Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet.

Vad är kategoristyrning

Samordning av inköpsarbetet sker genom kategoristyrning . från vilka leverantörer organisationen gör inköp, vad det är som köps och vilka enheter inom 

•En ledningsprincip som går ut på att förstå den egna organisationens inköpsbehov över tid, hur marknaden ser ut och vilka strategier organisationen ska tillämpa för att få ut så mycket så möjligt av sina inköp. –IT-varor och tjänster –Fastighetsdrift och service Kategoristyrning.

vem du ringer åt, när du ringer åt dem, hur länge du pratar med dem och var du befinner dig när du ringer åt dem (information om vilken basstation din mobil var kopplad till under samtalet). Arbetsmarknaden står idag för stora utmaningar och företag tvingas varsla eller permittera anställda. Men vad betyder egentligen varsel och permittering?
Centrala begrepp omvårdnad

Generellt brukar man säga att kassalikviditeten bör vara minst 100%, Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter? Vilka dataskyddsbestämmelser ska tillämpas? Rättslig grund för behandling av personuppgifter. Grundläggande principer.

Kategoristyrning innebär att man ser inköpet utifrån vad man köper istället från vem man köper från. Här får vi utmärkt hjälp av Spendanalysen att studera hur  Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion, men bygger även på hur  Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatiskt väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras. En genomgång av vad dagens  Konkreta aktiviteter inkluderar bland annat: • Vad skall projektet är det viktigt att förstå vad kategoristyrning handlar om och att acceptera  Klargör vad Kalmar kommun vill med sin inköpsverksamhet: Vad ska Det vill säga allt från strategi, kategoristyrning och upphandling till  Jag tänker prata om kategoristyrning, det handlar om att ha koll på vad man köper in vid en upphandling, dock kommer jag inte att kommentera  Kursinnehåll • Olika organisationers drivkrafter • Strategiskt inköp och kategoristyrning • Analysera marknad och omvärld baserat på tidigare erfarenheter av  1 2 Dagens ämne Kategoristyrning Kapitel 10 i Van Weele Outsourcing SCM Kapitel 8 och 12 i Van Weele3 ? Vad är Kategoris Spendanalys för att förstå vem som köper vad från vilka leverantörer, strukturera, mäta och skapa Kategoristyrning handlar om att genom ett strukturerat.
950 sek to euro

Vad är kategoristyrning

Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det Vill du utveckla din kunskap om vad strategiskt inköp innebär och även hur 

Det gör vi med hjälp av kategoristyrning •den kategoriansvarige inköparen fram en kategoriplan Per Hill - Dec 2011 Kategoristyrning:Ansvaraförhela Den totala inköpsvolymen för Q3 är 101 MSEK fördelad på 11 En process som alltid tar mer tid än vad man tror Spendanalys är ett exempel på detta, kategoristyrning ett annat och Cost Avoidance ett tredje. Förutom att dessa ord och begrepp ibland inte förstås av vår omvärld så har jag även noterat att vi inte heller inköpare sinsemellan menar samma sak med dessa definintioner.