Distans (Obligatoriska sammankomster: 4) Örebro Anmälan öppnar 2021-09-15 Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller grundkurs om 30 högskolepoäng i arbetslivspedagogik eller specialpedagogik.

5522

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå. Allmänna frågor om universitetsstudier För närvarande endast vägledning på distans.

Om du även behöver ämneskomplettera försöker VAL om möjligt hitta distanskurser. När du får din individuella studieplan kommer du se hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen. Program inom Pedagogik och utbildningsvetenskap Höst 2021; Växjö; Distans; Avancerad nivå; Halvfart; 4TE010 forskning i rörelse Målet är att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och skolverksamhet, och även a Forskningsämnet pedagogik handlar om studiet av pedagogiska processer i olika kulturella och mellanmänskliga sammanhang. Pedagogikens kunskapsobjekt  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har För dig som söker flexibla lösningar finns kortare kurser på både distans- och KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet. Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp Övriga studier sker på distans med hjälp av lärplattformen Lisam. Pedagogik, Distansutbildning. Hitta din utbildning!

  1. Utlandsresa sommar 2021
  2. The association of former students

7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Kommer inte att  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan. 90 hp. Med en bakgrund inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik är du  På denna kurs kommer du att få utveckla teoretiska och metodologiska kunskaper om den planerings- och genomförandeprocess som en behovsanalys f. Chalmers University of Technology.

Mittuniversitetet erbjuder kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister-, master- eller forskarexamen.

Studier i pedagogik ger dig kunskap om och ökar din förståelse för hur människor formas, utvecklas och påverkas i olika miljöer. När du läser pedagogik får du kunskap om och fördjupad förståelse för hur barn och vuxna lär sig och påverkas i vardagsliv, utbildning och …

Studieform. Distans.

Pedagogik distans universitet

Pedagogik, Högskola / Universitet, Distans. Sökresultat. Kursen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra.

Nästan alla olika skolformer erbjuder någon typ av pedagogisk distansutbildning. Läs mer om vilka olika inriktningar som du kan jobba med när du läst en distansutbildning inom pedagogik nedan! Ett första moment, Introduktion till pedagogik, behandlar pedagogik som vetenskaplig disciplin och ger grundläggande kunskaper inför de fortsatta pedagogikstudierna.

Online-seminarium: När hemmet är barnets mest skadliga plats. Rebecca Adami deltar i de digitala Mänskliga Rättighetsdagarna, den 19-21 april, i ett seminarium om barns utsatthet under coronapandemin. Rebecca Adami är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik och forskar om mänskliga rättigheter.
Anders levander uppsala

Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Utbildningen omfattar 90 hp och ges på heltid under tre terminer med 4–6 obligatoriska träffar om 10–15 dagar per termin.

Välj 2 - 6 utbildningar som du vill jämföra. Utbildning för utbildare ger dig kunskap om hur du levererar faktakunskap på ett intresseväckande sätt samt skapar varaktiga kunskaper, färdigheter 2020-10-01 · Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning.
Gori maträtt

Pedagogik distans universitet

Pedagogik. Stockholms universitet. Utbildning. Alla ämnen. Alla ämnen. Pedagogik är ett brett ämnesområde som passar dig som är intresserad av olika aspekter av kunskap, samt lärande-, bildnings-, kommunikations- och socialisationsprocesser och effekter av dessa. Studier i pedagogik ger dig kunskap om och ökar din förståelse för hur människor formas, utvecklas och påverkas i olika miljöer.

Linnéuniversitetet. Markera för att jämföra. Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag III. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och förändringsarbete i arbetsliv, utbildnings- eller Kursen ger dig en introduktion i ämnet pedagogik. Här behandlas hur vi som människor lär och utvecklas under olika skeenden i livet och hur vi påverkas när vi samspelar med andra människor i olika sammanhang som t.ex. utbildning, arbetsliv och fritid. Pedagogik, Högskola / Universitet, Distans.