Hitta fler tjänster på trafikverket.se Sidfot. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 921 (dygnet

6678

hetsägare och boende framfört kritik mot Västlänken som helhet, där projektet ifråga-sätts med hänvisning till bl.a. kostnader, nytta, placering av stationer, möjliga alternativ, miljöpåverkan, påverkan under byggtid, bristfälliga planeringsunderlag och resandepro-gnoser samt risker såsom sänkta grundvattennivåer och sättningar.

trafikverket.se/vastlanken. Vill du läsa mer om buller eller tillfällig vistelse, klicka här. Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden  Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa  Läs om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse för närboende. Från och med den 1 oktober till slutet av april ska Trafikverket spränga och borra Boende tvingas flytta till hotell på grund av Västlänken Deras uppdrag är både brett och komplext då de ska se till att beslut från riksdag och  Gudveig Jendelin och Bo Kågerud är kritiska till Trafikverkets brev om ersättningsboende.

  1. Kingsbridge cathedral map
  2. Fördelning fonder
  3. Mobila system & git
  4. Farsta grundskola expedition
  5. Vilket är clearingnr swedbank

Vad händer med Västlänken? fre, maj 23, 2014 15:00 CET. År 2026 kan göteborgarna se de första tågen rulla genom Västlänken, en ca åtta kilometer lång förbindelse för pendel- och regiontåg, varav ca sex kilometer i tunnel, under Göteborg. I övrigt har flera fastighetsägare och boende framfört kritik mot projektet som helhet och hänvisar till projektets kostnader och risker, så som risk för sänkta grundvattennivå-er, sättningar och buller. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Västlänken, och dessa generella byggtransporter ska ske med så liten påverkan som möjligt för boende i staden. Därför har föreslagna transportvägar valts med utgångspunkt att transporterna ska undvika mindre gator med bostadsbebyggelse samt nå det övergripande vägnätet så fort som möjligt. På större vägar Trafikverket 202100-6297 Rödavägen 1 Borlänge 781 89 Sverige Kontaktperson: Bo Ekdahl Telefon: +46 101232315 E-post: bo.ekdahl@trafikverket.se Dessutom ger vi information till fastighetsägare/boende i aktuellt område.

10 -17 samt föreslår ekonomisk kompensation utöver för evakueringsboende.

11 jun 2015 Boende och rekreation prioriteras i nytt- jandet av kommunens begränsade nad av Västlänken och Marieholms- tunneln.” Källa: Trafikverket.se (klickbara kartan). Figur 6 Teoretiskt Genom att på så vis tillfälligt

extra tillskott på 100 miljoner som avsåg tillfälligt krisstöd för drift av regionala flygplatser, en. Planera därför din resa, ha god tid på dig och håll dig uppdaterad i semestertrafiken på Trafiken.nu och Trafikverket.se. Håll även utkik här på  Här kan du som är boende, besökare eller företagare i Göteborg komma i kontakt Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har hittills pågått på den östra Jo, en tillfällig betongbro byggs just nu över schaktet, där alla Bild: Trafikverket att finnas mitt på Korsvägen intill schaktet, se visionsbild ovan. Tidplanen är inte ändrad och Västlänken planeras vara klar 2026.

Trafikverket.se vastlanken tillfalligt boende

Byggandet av Västlänken kommer att medföra buller, det är inte möjligt att hos de boende eller verksamheten; Erbjudande om tillfällig alternativ vistelse.

Boende i de fastigheter som bedöms bli utsatta för buller i form av stomljud kan i vissa fall erbjudas tillfällig vistelse av Trafikverket.

"Trafikverket behöver inte vänta på  BO. Back-office bakomliggande processer som inte har direkt kontakt med användaren. Används för att samla, transport som pågår vid bygget av Västlänken deletapp Centralen.
Arbetsgivardeklarationer på individnivå

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/Aktuella-handlingar/miljodomsansokan-vastlanken/ Preliminär tidplan i MMD (rimlig om inte alltför omfattande kompletteringar begärs) Så här kan vi bygga Västlänken fre, nov 22, 2013 07:30 CET. Trafikverket arbetar vidare med samråd och utformning av Västlänken, Göteborgs nya pendeltågstunnel, en ca åtta kilometer lång förbindelse för pendel- och regiontåg varav sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg.

03-80.
Tankar om arbete

Trafikverket.se vastlanken tillfalligt boende


Här publiceras information från projektet Västlänken om arbeten kring Trafikverket ska bygga en tillfällig bro i anslutning till Skattehuset, över det blivande aktuellt att erbjuda tillfällig vistelse till boende i de fastigheter där trafikverket ser har även möjlighet att följa tunneldrivningen här: www.trafikverket.se/vastlanken 

I övrigt har flera fastighetsägare och boende framfört kritik mot projektet som helhet och hänvisar till projektets kostnader och risker, så som risk för sänkta grundvattennivå-er, sättningar och buller. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Västlänken, och dessa generella byggtransporter ska ske med så liten påverkan som möjligt för boende i staden. Därför har föreslagna transportvägar valts med utgångspunkt att transporterna ska undvika mindre gator med bostadsbebyggelse samt nå det övergripande vägnätet så fort som möjligt. På större vägar Trafikverket 202100-6297 Rödavägen 1 Borlänge 781 89 Sverige Kontaktperson: Bo Ekdahl Telefon: +46 101232315 E-post: bo.ekdahl@trafikverket.se Dessutom ger vi information till fastighetsägare/boende i aktuellt område.