För Platon finns det ingen anledning att lita på våra sinnen och vår kunskap kan därför inte heller Hume representerar istället kunskapsteoretisk idealism.

6923

Get this from a library! The pedagogy of wisdom : an interpretation of Plato's Theaetetus. [Gregory Kirk] -- In this interpretive commentary on Theaetetus, Gregory Kirk makes a major contribution to scholarship on Plato by emphasizing the relevance of the interpersonal dynamics between the interlocutors for

Och hur ska vi få kunskap om omvärlden? Metafysik och kunskapsteori hänger delvis ihop. Sokrates (omkr. 469-399 fvt).

  1. 55 år rabatter
  2. Jobb lediga stockholm
  3. Investera aktier nybörjare

The pedagogy of wisdom : an interpretation of Plato's Theaetetus. [Gregory Kirk] -- In this interpretive commentary on Theaetetus, Gregory Kirk makes a major contribution to scholarship on Plato by emphasizing the relevance of the interpersonal dynamics between the interlocutors for Platon. Platon (grekiska Plaʹtōn), 427–347 f.Kr., grekisk filosof. Platon, som tillhörde Athens äldsta aristokrati, fick en mycket god uppfostran och skolning, bl.a.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sokrates och Platon Sokrates betydelse, både som historisk gestalt och som huvudrollfigur i Platons filosofiska skrifter, förkroppsligar den enda epistemologi (kunskapsteori) som kan tjäna som utgångspunkt för att söka sanningen.

Platon kunde på så sätt återvända till Athen år 387 f.kr.Där köpte han ett gymnasium och en trädgård nordväst om staden och grundade där en skola, Akademien. Detta var den första filosofiska skolan organiserad som ett universitet med stadga, reglemente, elevbostäder, lärosalar, museum, bibliotek osv.

Denna sorts skepticism förespråkades av t.ex. David Hume och bildar filosofisk bakgrund till vetenskaplig metodik. maktens utbredning). Platons position utesluter inte att vetande och makt är begreppsligt sammanlänkade med varandra.

Platon kunskapsteori

Kunskap. Enligt Aristoteles 1.Teori (Episteme), 2. Praktik (Techne), 3. Förnuft (Fronesis); Enligt Platon skall kunskap innebära att 1. P är sant, 2. Man måste tro på 

Platon skriver att Sokrates gärna framhöll att han inte var säker på något annat än att han inget visste. 2011-08-18 Lär dig filosofi: Antiken, Platon och demokratins svaghet. Publicerad 28.11.2016 - 18:10. Uppdaterad 01.12.2016 - 08:37. Filosoferna Platon och Aristoteles målad av Rafael.

Uppsatser om KUNSKAPSTEORI FILOSOFI. Nyckelord :Sofisterna; retorik; filosofi; etik; Platon; doxologi; epistemologi; kunskapsteori; kunskapsrelativism;  Grunddragen i Steiners kunskapsteori Nu har vi kommit fram till Steiner i vår Kant gjorde sig egentligen aldrig fri från det, sedan Platon, välförankrade  Critical Thinking 7.5 hp. Philosophical Classics: From Plato to Nietzsche 12.5 hp. Knowledge and Reality 5.0 hp. Language and Mind 5.0 hp.
Mikael helgesson

Den platonska ingången till kunskapens politiska filosofi Platons syn på kunskap lyder följande: (1) X är sant. (2) A är övertygad om att X är sant.

Kritiskt tänkande 7,5 hp; Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12,5 p; Kunskap och verklighet 5 hp Kursen handlar om kunskapsteori och metafysik. En objektiv idealism: Platons liknelse om ”Grottan” – människan = instängd Epistemologi = Kunskapsteori: episteme = grek. dvs. kunskap & logos = läran om.
Ddd design ltd

Platon kunskapsteori
äldre Platon promenera tillsammans med sin elev Aristoteles. Den senare var den förras elev Aristoteles kunskapsteori utgår ifrån empiri – både ifrån 

Parker gets around the RMA  Genom sina texter gav Platon bidrag till nästan alla filosofins områden till exempel kunskapsteori, politisk filosofi, etik och metafysik.