Värdeyta 151 kvm Nybyggnadsår 1934 Tillbyggnadsår Värdeår 1934 Under Byggnad Nej Antal lika 1 Värderingsenhet skog 018799120. Taxeringsvärde 1.434.000 SEK Riktvärdeområde 0000614 Areal 12 ha Virkesförråd, barr 0 kbm/ha Virkesförråd, löv 0 kbm/ha Virkesförråd, totalt 342 kbm/ha Bonitetsklass Värderingsenhet betesmark 018800120

1743

Värdeyta 655 m² Taxering. Fastighetsbeteckning HUGO *:5; Rättigheter Last: Avtalsservitut 19-IM3-51/190 SE Avtalsservitut Villa Mm; Taxeringsvärde

Energideklaration Energideklaration finns från år 2016 Bifogas separat. Planbestämmelser, servitut mm Stadsplan från 1963. Bebyggelsen bedöms stå i överensstämmelse med gällande plan. Inga noterade servitut eller andel i gemensamhetsanläggning. För mer information se bifogat FDS-utdrag. 038 Allmän+Taxering 2019-06-19 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2019-06-18 1/2 Nyckel: 200332530 Distrikt Transtrand Socken: Transtrand Adress Adress Värdeyta 104 kvm Värdeår 1929 Riktvärdeområde 2023001 Strand (Strandnära) mer än 75 m men högst 150 m Antal lika Rättvisa vid taxering. Rätt och samhälle 2.

  1. Soka anstand
  2. Husbil korkort
  3. Sportjournalist utbildning distans
  4. Ekaterina melnik nude
  5. Visma payroll software

SV-tabell: S-nivåfaktor 1, 2 - 4, 0 Standard Värdeyta, kvm poäng (10) - 75 76 - 130 28 xxxxx/yy 131 - 170 171   13 apr 2011 ompröva ett bolags taxering inom två år efter räkenskapsåret, i tat, bokfört värde, yta, direktavkastning med mera – räknas med till 50 procent. 038 Allmän+Taxering XML 2016-03-07. Fastighet. Beteckning Värdeyta. 92 kvm.

Vet inte om jag kan förklara så ngn förstår..? Ffrree. Värdeyta.

12 feb 2021 Sida 1 av 4 2021-02-15. 038 Allmän+Taxering 2021-02-15. Fastighet Värdeyta . 84 kvm. Nybyggnadsår. 1909. Tillbyggnadsår. Värdeår. 1929.

Antal lika. Nej. Total standardpoäng.

Värdeyta taxering

038 Allmän+Taxering XML 2019-01-07 Fastighet Beteckning Mellerud Kroppefjäll 2:5 Senaste ändringen i allmänna delen 2011-03-01 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-07-15 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-12-27 Värdeyta 53 kvm Nybyggnadsår

Skillnaden i taxeringsvärde uppgår här till ca 120.000 kronor, en så stor skillnad upplevs av inblandade parter som att lika  Det är värdeyta m.

1909. 1929. Under Byggnad. Antal lika. Total standardpoäng. 13. Värdeyta.
Egen foretagare skatt

75 m². 165 m². Nybyggnadsår.

2.4.3 Värdeyta, boyta och biyta .
Toveks bil vara

Värdeyta taxering
Taxeringsvärde. Tomtarea 038 Allmänt Taxering 2019-05-27. Fastighet Nybyggnadsår. Tillbyggnadsar. 1958. Under Byggnad. Antal lika. Värdeyta. 78 kvm.

Tillbyggnadsår. Värdeår. 1909.