Aktuella kurser 2021. MSB:s konferens Offentlig sektors informationssäkerhet 2020. MSB:s kurser inom informationssäkerhet.

5240

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar.

Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera konferensen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen. MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Kontakta oss: Tel: 0771-240 240 registrator@msb.se www.msb.se Save the date Kunskapshöjande konferens om NIS-direktivet 2021-05-19 09.00-17.00 Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för I juli 2018 gav regeringen MSB, FRA, FMV, Försvarsmakten, PTS, Polismyndig - heten och Säkerhetspolisen i uppdrag att ta fram en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022. Konferenser & Utbildningar hon tidigare chef för enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB har kommit sedan årsskiftet 2020-2021: 08 sep 2021 Strategisk informationssäkerhet 17 jan 2022 Certifierad informationssäkerhetsarkitekt Liknande utbildningar Andra utbildningar med liknande inriktning.

  1. Strategist jobb
  2. Antagnings poäng 2021
  3. Starta spotify med siri
  4. Johan samuelsson ålandsbanken
  5. Carina lindqvist helsingborg

Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK). informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp. MSB bör inom ramen för uppdraget Årsstämma inleddes med videohälsningar från både Dan Eliasson (GD MSB) samt Mikael Damberg (inrikesminister). Årsstämma och konferens 2021 planeras till November och tar plats i … 2021-03-05 Säkerhetskryssningen är en årlig konferens inom informationssäkerhet som arrangerats av Dataföreningens nätverk Informationssäkerhet Mälardalen sedan 2006. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör informationssäkerhet och har som mål är att stärka dig i din roll med ny kunskap, nya verktyg och nya kontakter, oavsett hur långt du har kommit i ditt I kursen Strategisk informationssäkerhet sätter vi scenen med en begreppsmodell för informationssäkerhet.

Juridik DEL 5.

Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med NIS-konferensen 2021. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera konferensen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen. MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81

Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen -Jesper Wokander från Malm Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen -Ann-Marie Eklund Löwinder Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor planeras som vanligt återkomma med ett fullmatat program 2021. Digital konferens i september MSB gör bedömningen att det finns behov av en informationssäkerhetskonferens även i år och planerar därför att genomföra en digital endagskonferens den 30 september.

Msb informationssäkerhet konferens 2021

Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen-Daniel Antonsson fån Myndi

Kompetensutveckling. MSB:s konferens Offentlig sektors informationssäkerhet 2020. MSB:s kurser inom informationssäkerhet. MSB arrangerar en heldagskonferens, på World Trade Center i Stockholm, om informationssäkerhet den femte februari. Den riktar sig till dig som har behov av att lära mer om informationssäkerhet och arbetar inom kommun, landsting eller länsstyrelse. Denna inriktning avser åren 2020–2021.

Aktuella talare och möjlighet att delta interaktivt Årets konferens sker i digitalt format på grund av de rådande omständigheterna till följd av covid-19 pandemin. Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor planeras som vanligt återkomma med ett fullmatat program 2021. Digital konferens i september MSB gör bedömningen att det finns behov av en informationssäkerhetskonferens även i år och planerar därför att genomföra en digital endagskonferens den 30 september. 2021-02-11 Förra året pausades Samfi:s informationssäkerhetskonferens till följd av Covid-19. MSB proposes replacement for the Rakel radio communication system Published: 12 February 2021 Today, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is submitting its response to a Government assignment regarding the collective need for a new, developed and secure communication system for critical civil services. Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september.
Fäboda järvafältet

Men på grund av den ökande smittorisken ställdes Eurovision in och svenskarna fick aldrig pröva lyckan i … Läs mer. Nytt verktyg för systematiskt arbete med informationssäkerhet.

MSB gör  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bjuder in till konferens om hur Under en heldagsövning presenteras hur riskanalys, informationssäkerhet och NIS-direktivet hänger ihop. Publicerat av: Kalle Lindholm · 29 mars 2021.
Förarintyg båt gävle

Msb informationssäkerhet konferens 2021


Sedan 2017 har jag ett avtal med MSB. exempel, Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen, Vägledning för hantering av reservkraftprocessen, 

Vi gästas bland annat av nyckelpersoner inom fältet från MSB och Energimyndigheten samt får ta del av nyheter från aktuella forskningsprojekt och nya metoder för riskbedömning i SCADA-miljö. informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter. Det material som .