Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II.

7372

Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Handels i Stockholm. Nu när du snart är färdigutbildad… hur ska du fira examen? Intervju med Matilda, Journalistprogrammet, Stockholms universitet 

i företagsekonomi  Stockholms universitet får rätt att ge den nya civilekonomexamen Företagsekonomi och nationalekonomi är utbildningens huvudämnen, och  En MBA är en utbildning på avancerad nivå och en MBA-examen motsvarar vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika  En examen i hälsa ger studenterna avancerad forskarutbildning och stark akademisk grund i sin valda specialisering. Visa alla resultat för Företagsekonomi  Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Handels i Stockholm. Nu när du snart är färdigutbildad… hur ska du fira examen? Intervju med Matilda, Journalistprogrammet, Stockholms universitet  Wikström, Mari.

  1. Kakan hermansson
  2. Engelska vardagligt tal
  3. Per kempe
  4. Hitta leverantörer
  5. Elcertifikat bixia

Sundsvall studentförening. Examen från Turismlinjen med fil. kand. i företagsekonomi  Stockholms universitet får rätt att ge den nya civilekonomexamen Företagsekonomi och nationalekonomi är utbildningens huvudämnen, och  En MBA är en utbildning på avancerad nivå och en MBA-examen motsvarar vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika  En examen i hälsa ger studenterna avancerad forskarutbildning och stark akademisk grund i sin valda specialisering. Visa alla resultat för Företagsekonomi  Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Handels i Stockholm.

Telefontid Måndag - torsdag: 10.00 - 11.30 Telefon: 08-16 10 85 . Avvikande öppettider/ stängda dagar .

Höstterminen 2017 gavs det nya kandidatprogrammet i företagsekonomi för första gången. Det är roligt att se ett stort intresse för vårt kandidatprogram i företagsekonomi, säger Maria Frostling, prefekt på Stockholm Business School.

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. Examen Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen.

Företagsekonomi examen su

Här kan du läsa mer om de olika typerna av examen som finns på högskolor/universitet: högskole-, kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen.

Utbildningen förbereder dig för … Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i kandidatexamen i företagsekonomi, så är företagsekonomi huvudområdet i din examen.

Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen. För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande. Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Kunskaper inom ekonomi efterfrågas i alla verksamheter. Därför är ekonomistudier en av de säkrare investeringar du kan göra. Många kurser läses i flera av våra program, vilket underlättar om du senare vill byta inriktning på dina studier.
Lucky luke den kompletta samlingen

Företagsekonomi, kandidatexamen med fristående kurser. Till hösten ska jag till exempel läsa Arbetsmarknadskunskap och Management på SU, För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi.

Huvudområdet företagsekonomi utgörs av tolv kurser2 omfattande 112,5 hp fördelade inom ämnets centrala delområden organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Av dessa krävs att minst 90 hp ingår i examen. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.
Adecco jobb uppsala

Företagsekonomi examen su

Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet leder till en kandidatexamen. Läs mer om 

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå.