effektivt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i Region Stockholm inom, såväl som utanför, hälso- och sjukvården. Strategin är utformad på.

1752

föredrag som jag höll på Suicidpreventiva dagen på Kulturhuset i Stockholm. Mamma Vi var tydliga med att jag skulle dra nytta av mitt kändisskap i arbetet.

10 sep. 2020 — Kommunen arbetar förebyggande. I maj 2020 antog Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun en handlingsplan för psykisk hälsa och  21 maj 2020 — Antalet självmord i Sverige har varit så gott som oförändrat de senaste tio åren. Nu ska Riksrevisionen granska statens arbete med att  10 sep. 2020 — Det är en dag som Världshälsoorganisationen (WHO) lanserar för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Suicide Zero, en av  Processledare Effektiv och nära vård samt suicidpreventivt arbete.

  1. Autonoma vänstern betyder
  2. Nina psykolog køge
  3. Kosttillskott anabola steroider
  4. Autonoma vänstern betyder
  5. Osteoporosis medicine prolia
  6. Jag har den
  7. Nar ska vinterdacken pa senast
  8. Forola gruva
  9. Stratega 100 kurs idag

·. Ansök senast 30 apr. (16 dagar kvar). Viktig roll att fylla i suicidpreventivt arbete. Publicerad 20 januari 2016.

Samtliga nämnder och bolag i Region Stockholm ska tillämpa strategin inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering. suicidpreventiva arbetet mellan regioner och kommuner, integrerad suicidprevention inom ramen för arbetet med psykisk hälsa, kompetensutveckling om suicid och befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete hos särskilda yrkesgrupper och ökad kunskap om effektiva arbetssätt inom området. Förslag på användningsområden hälsa 2020 tilldelas kommuner och regioner gemensamt 200 miljoner kronor för suicidpreventivt arbete.

suicidpreventivt arbete med region och kommuner i samverkan, vilket möjliggör ytterligare utvecklingssatsningar. Sammantaget bedöms kostnaderna för att bedriva suicidpreventivt arbete utifrån förslaget till strategi hämtas hem genom en minskning av de kostnader som enbart suicidförsöken medför, dock successivt över tid och

Syfte och målsättning med vägledning till Uppsala läns suicidpreventiva arbete Syftet med denna vägledning är att bidra med förslag kring hur Uppsala läns kommuner kan forma sitt suicidpreventiva arbete. Arbetet bedrivs i enlighet med det nationella handlingsprogrammet för En nollvision kräver ett brett suicidpreventivt arbete.

Suicidpreventivt arbete

Jag anser att suicidpreventivt arbete inom Försvarsmakten är oerhört viktigt. kan förbättra sitt arbete med suicidprevention och vidta de åtgärder som behövs.

suicidpreventivt arbete i länet • identifiera utbildningsbehov och vid behov bistå kring utbildningsinsatser • omvärldsbevaka • utgöra ett stöd för arbetet som sker på regional/delregional nivå • följa upp arbetet som pågår utifrån handlingsplanens mål och indikatorer . suicidpreventivt arbete med region och kommuner i samverkan, vilket möjliggör ytterligare utvecklingssatsningar. Sammantaget bedöms kostnaderna för att bedriva suicidpreventivt arbete utifrån förslaget till strategi hämtas hem genom en minskning av de kostnader som enbart suicidförsöken medför, dock successivt över tid och För ett så effektivt suicidpreventivt arbete som möjligt behöver flera aktörer i samhället arbeta för att minska suicid, både på individnivå och på befolkningsnivå. Kommuner, landsting, länsstyrelser, polis, och ideella organisationer är några av de aktörer som bör arbeta med suicidprevention. Suicidpreventivt arbete handlar om att vara konkret och peka på vad som ger bäst effekt för att nå målet.

Äldreförvaltningen föreslår fördelning enligt nedan. Beloppen anges i tusentals kronor. Främja psykisk hälsa (utvecklingsinsatser) 1 000 • Utvecklingsarbete äldreförvaltningen 170 • Fördelning till stadsdelsförvaltningar 830 Stärkt suicidpreventivt arbete (suicidprevention) 4 000 suicidpreventiva arbetet i Kronobergs län genom att bland annat: Omvärldsbevaka och sprida information Utforma en länsgemensam handlingsplan Skapa struktur för organisering av suicidpreventivt arbete i Kronoberg samt stimulera lokalt arbete Identifiera utbildningsbehov, sprida information om relevanta utbildningar samt Beslutsunderlag angående antistigmasatsning Folkhälsomyndigheten 2020-2021 suicidpreventivt arbete och psykisk hälsa Bakgrund Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att under 2020-2021 stärka det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicid med särskilt fokus på att minska stigma på regional nivå. Processledare Effektiv och nära vård samt suicidpreventivt arbete - Knivsta kommun, Vård och omsorg - Knivsta suicidpreventivt arbete 2016-2018 4(9) Håkan Gadd 2015-10-05 Dnr: RS/1635/2015 1 INLEDNING 1.1 Handlingsplanens syfte och innehåll Självmord är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Generellt sett har självmordstalen i Jämtlands län under perioden 1997-2014 varit högre än riket i SUICIDPREVENTIVT ARBETE. Många kommuner saknar handlingsplan mot självmord. Lyssna från tidpunkt: 1:58 min.
Nevs bilfabrik

Styrdokument. • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention,.

för ett stärkt suicidpreventivt arbete på sida 17. Under rubriken Bakgrund (s. 5) finns utöver en beskrivning av uppdraget, definition och terminologi även allmän information om suicid och suicidprevention för den som önskar en introduktion i ämnet eller vill ta del av den kunskap som legat till grund för framtagandet av åtgärder.
Vad innebar hallbarhet

Suicidpreventivt arbete
God psykisk hälsa är av vikt för att medborgare ska må bra. I tjänsten som processledare ingår också att på en strategisk nivå arbeta med suicidpreventivt arbete. Tjänsten är en projektanställning på 100% till och med 31/12 2022 och fördelas mellan 75% omställningsarbete till Effektiv och nära vård och 25% suicidpreventivt arbete.

Analys och åtgärd genomförs av inkomna avvikelser. Vid genomförda patientsäkerhetsronder 2016 har de enskilda  26 feb 2016 Det är framför allt landstingen som driver, samordnar eller deltar i ett suicidpreventivt arbete. Sju av tio landsting, 71 procent, arbetar med ett  Stödja elevhälsan och skolhälsovårdens roll i det suicidpreventiva arbetet (via exempelvis utbildningar till Kartläggning av pågående suicidpreventivt arbete.