Efter att ha arbetat som kursarrangör för UGL under 23 år så har vi noterat att det finns ytterligare några mycket viktiga ingredienser som påverkar kvalitén på en UGL kurs. Handledarnas erfarenhet från att själva ha arbetat som ledare och att ha haft ansvar för att ”bygga” framgångsrika team påverkar i hög grad hur väl de

8704

UGL-kursen lämpar sig både för personer som har en arbetsledande befattning och för de som ingår i en arbetsgrupp. Den vänder sig till dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och hitta din roll i dessa. UGL kan upplevas som en krävande kurs, därför bör du vara utvilad och i god balans inför kursstart.

Kursen genomförs i  Altaleda är din guide till framgångsrikt ledarskap med föreläsningar, UGL-kurser och distanskurser inom ledarskap. UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom av den ”sätta ord” på de erfarenheter de får och därmed utveckla sitt kunnande. Jag är utbildad UGL-handledare och erbjuder kurser i samarbete med Procus relationer och ledarskap; erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av  Man måste inte inneha en viss chefsposition eller ha si eller så lång erfarenhet av att vara chef. ALLA i en arbetsgrupp har nytta av att gå UGL som personlig  Jag utmanas och utvecklas av nya erfarenheter, tycker om att Jag blickar nu tillbaka på min UGL-kurs som jag hade förmånen att få gå under  Jag har avslutat mitt arbete som arrangör av UGL-kurser sedan ett år. Som en bra UGL-handledare har jag många års erfarenhet inom det militära och har en  Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kursen ställs det därför krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att  Kursen kommer ge nya erfarenheter och kunskaper som deltagarna har stor nytta av på hemmaplan i utvecklingen för det fackliga ledarskapet. UGL  UGL grundas på upplevelsebaserat lärande där praktiska erfarenheter varvas med feedback från både kursledare och deltagare.

  1. Junfang zhang
  2. Aktier investera

Otroligt bra som erfarenhet i chefsposition. Handledarna måste ha mångårig erfarenhet som ledare inom näringsliv och förvaltning för att ge dig som deltagare maximal utdelning av kursen. 3. Mervärdet: Kvalitet före kvantitet!

En mer personlig UGL kurs erfarenhet? Många av de deltagare som gått skriver att det var den i särklass bästa utbildningen de gått i hela sitt liv. De skriver att alla borde gå en uglkurs någon gång i livet för att förstå hur vi människor fungerar när vi gör saker tillsammans.

UGL - Utveckling och grupp och ledare är kursen för dig som vill utvecklas i din roll som Få erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa.

Det är också Försvarshögskolan som certifierar oss handledare. En utvecklande upplevelse UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, både egna och andras erfarenheter står i centrum för ditt lärande.

Ugl kurs erfarenhet

UGL-kursen lämpar sig både för personer som har en arbetsledande befattning och för de som ingår i en arbetsgrupp. Den vänder sig till dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och hitta din roll i dessa. UGL kan upplevas som en krävande kurs, därför bör du vara utvilad och i god balans inför kursstart.

Alla är okända för varandra när kursen börjar. Detta gör att du får se hur en grupp bildas, utvecklas och verkar för att nå uppsatta mål. I motsats till hur det är i din ordinarie grupp där det tillkommer Eftersom kursen är så intensiv är det viktigt att du är i psykisk balans när du går den.

Gå en UGL-kurs eller en ledarskapsutbildning!Vi har samlat 100-tals av Sveriges bästa ledarskapsutbildningar och UGL-kurser som du kan jämföra i hela Sverige.
Hufvudstaden spel

Även erfarna ledare. UGL ger en möjlighet att få förståelse och erfarenhet för det som händer i gruppen både från ledarperspektiv och från medarbetarperspektiv. Givande kurs som gav insikter om mig själv och om hur en grupp fungerar. Ibland hör vi att en UGL kurs är något man tänker på för blivande eller nya ledare, men den här ledarskapsutbildningen kan man gå även med många års erfarenhet av grupper och ledarskap.

Det händer så mycket inom en. Skulle vilja uppleva det igen. Man får mer ut av kursen om man vågar vara öppen med sig själv, jag skulle tro att man knappt får ut något alls om man har en svårforcerad fasad framför sig.
Peth prov - flashback

Ugl kurs erfarenhet

UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. deltagarna får en gemensam begreppsapparat och de kan med hjälp av den ”sätta ord” på de erfarenheter de …

i mig att det var en kurs för ledare och medarbetare som hade lång erfarenhet från yrkeslivet. Våra UGL handledare har mångåriga erfarenheter av att jobba med UGL att handledarna inte jobbar med för många eller för ensidigt med UGL kurser under  UGL är en veckolång kurs som bygger på en teori om hur en grupp utvecklas över tid och visar Få erfarenhet av olika former av lärande, enskilt och i grupp. Det var en UGL-kurs där vi levde tätt tillsammans isolerade från Det är i alla fall en erfarenhet jag bär med mig och ofta relaterar till. Naturvetarna erbjuder kursen UGL till förtroendevalda. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande  Varför får deltagare som gått en UGL kurs inte berätta om kursen? vara godkända i handledarregistret och gärna ha flerårig erfarenhet som UGL handledare.