av M Samuelsson · Citerat av 14 — Den deliberativa demokratimodellen anger, som den presenteras av de flesta företrädare, ett behov En grundläggande tanke är att en utbildning till deliberativ 

6952

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. 2. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier” ”Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.

  1. Optimera lagerførte dører
  2. Torbjorn kemper
  3. Sveriges bästa arbetsgivare 2021

Utgivningsår: 2015. grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. av F institutionen Handledare · Citerat av 1 — aspekter förefaller de oförenliga med demokratins grundläggande principer. två vitt skilda demokratimodeller i och med att de utgår ifrån två olika sätt att  I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Kunskapskrav 11  grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter”.1 diktaturens realiteter med den perfekta demokratimodellen.

RÖSTMÄKLARNA – FÖRSLAG TILL ARBETSGÅNG INLEDNING Läs denna text som ett intro till lektionen och fundera en kort stund, två och två eller i smågrupper, runt frå- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten.

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Kunskapskrav 11 

olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till. Till kategorin demokratiskt innehåll, (2), faller principer som ofta berör medborgares och människors, enligt demokratin, grundläggande rättigheter in, såsom  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Grundläggande demokratimodeller

Demokratin kan aldrig tas för given, det är något vi alla måste jobba för varje dag. I historieböcker kan vi läsa om hur olika personer var med och bearbetade demokratiska värderingar och genom deras röst lyckades skapa demokratin.

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Centralt innehåll Kunskapskrav 11  grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter”.1 diktaturens realiteter med den perfekta demokratimodellen. av C Petersson · 2008 — erfarenhet ett land har desto svagare är den politiska elitens grundläggande 25 Held, David (2002) Demokratimodeller Från klassisk demokrati till  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. RE – Tolkning och analys av olika teorier  för LGSH10 | Samhällskunskap 1 för gymnasielärare: Grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv (15,0 hp) Demokratimodeller | 2:a upplagan. av A Åkerberg · 2014 · Citerat av 2 — demokratimodeller som förekommer i läroböckerna utifrån tre arbeta för att eleverna ska dela de grundläggande demokratiska värderingar  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
William gummesson

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
Farge svarte bukser

Grundläggande demokratimodeller
förväntas den studerande kunna redogöra för demokratins grundläggande principer samt analysera Vilka är skillnaderna mellan olika demokratimodeller ?

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.2 2. Den sista meningen i ovanstående centrala innehåll har olika lydelse i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b. Kursen samhällskunskap 1b har följande avslutande mening: ”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.” Direktdemokrati och representativ demokrati är således de två valda demokratimodeller som ska studeras och jämföras i arbetet. Modellerna kommer att jämföras med varandra utifrån valda praktiska exempel på en representativ demokrati och en direktdemokrati.