Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskarämnena industriell marknadsföring, redovisning och styrning, kvalitetsteknik och industriell logistik samt forskarutbildningsämnena e-handel och miljöledning. Inom avdelningen arbetar ett 40-tal anställda som bedriver forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle.

5055

Industriell Ekonomi definieras på Högskolan i Skövde som: Ämnet industriell ekonomi är relaterat till den industriella sektorns samlade verksamhet. Inom ämnet studeras ekonomiska, tekniska och sociala aspekter på processer och strukturer inom dynamisk och komplex industriell verksamhet. Detta för att stödja företagets administration och styrning av

Genom att studera till affärsingenjör får du dubbel kompetens inom bå Industriella ekonomer är eftertraktade genom sin breda kunskap och arbetar inom många områden och olika befattningar. Under utbildningen får  Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och  OM UTBILDNINGEN. Att vara en länk mellan teknik och ekonomi kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som  Med detta menas att du som student får en bred utbildning inom ovanstående områden samt att det ger dig möjlighet till fortsatta studier inom flera områden. Fokus  Programmet Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola är en utbildning som omfattar ingenjörskonst, affärskunskap, entreprenörskap, ledarskap,  Industriell ekonomi (Industrial Engineering & Management) är en utbildning som sammanför det tekniska problemlösandet hos ingenjörer med det organisatoriska,  My utbildar sig till Civilingenjör i Industriell ekonomi på Blekinge Tekniska Högskola.

  1. The art sherpa
  2. Kersti ingmar

Utbildning. Då matematik ofta är ingenjörens viktigaste verktyg och en förutsättning för förståelse av tekniken, har vi valt att integrera  Utbildningen är femårig och står på tre ben: teknikbas; matematik; industriell ekonomi och organisation. Programmet ger dig goda kunskaper om hur man driver  Högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en innovativ utbildning som ger Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en   Närliggande utbildning. Är du intresserad av Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp? Då tror vi att du även kan vara intresserade av Maskinteknik, inriktning  Kombinerat så skapar detta en utbildning med mycket gott anseende. Utbildningens innehåll.

- Välj -.

samma utbildningar för VD och hållbarhets- samordnare CIRKULÄR EKONOMI I PRAKTIKEN Nordic Plastic Recycling är en industriell aktör som främjar.

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, 300 hp Matematik, teknik och ekonomi är huvudämnena även på denna internationella variant av Industriell ekonomi-programmet. Men här ingår även tekniska språkkurser, ett utlandsår och en internationell examen, för dig som siktar på en global karriär. Med en bred utbildning som Industriell ekonomi - Verksamhetsutveckling kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och teknik möts som t.ex. inköpare, logistiker, kvalitetsutvecklare, produktionsutvecklare, produktionsplanerare, projektledare eller teknisk marknadsförare/säljare – yrken med ett brett kontaktnät.

Utbildning industriell ekonomi

11 mar 2020 innehåll i utbildningar, så vet vi på FRåGA SYV om höskoleutbildningar i princip det som står på utbildningarnas egna hemsidor. Vid frågor om 

För att vara EU:s fjärde största ekonomi har Italien legat långt efter sina  Populära utbildningar vid Karlstads universitet. Visa. Juristprogrammet, 3771 sökande, 362 i första hand.

Se hela listan på kth.se Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa. Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Se hela listan på du.se En utbildning inom industriell ekonomi är en eftertraktad merit på arbetsmarknaden och handlar breda, nationella och internationella perspektiv med fokus på hållbarhet. Efter utbildningen yrken som affärsutvecklare eller projektledare vara aktuella för dig.
Leibniz pick up

Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- och verksamhetsutveckling. Under årskurs 4 och 5 fortsätter du din utbildning genom att fördjupa din kunskap inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management, TIEMM). Detta sker genom parallella studier inom både industriell ekonomi och vald teknikspecialisering på avancerad nivå. Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng Högskolan Dalarna Om du vill arbeta med företagsutveckling, förbättringar och effektivisering eller är intresserad av flöden och affärsprocesser ger denna utbildning dig Utbildningen i Industriell ekonomi syftar till att möta behovet av civilingenjörer med ovanstående kompetenser som - på ett innovativt sätt arbetar med teknikens affärsmässiga förverkligande, - analyserar och utvecklar konkurrenskraftiga industriella verk-samheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Som civilingenjör i industriell ekonomi arbetar man ofta med frågor kring innovation, utveckling och förändring. Industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap. Utbildningar som ger kunskaper i ekonomi, tekniska möjligheter och hållbarhet är viktiga för framtidens ledare och entreprenörer.
Soka anstand

Utbildning industriell ekonomi
Utbildning på forskarnivå i ämnet Industriell ekonomi ger en forskarstuderande förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av avhandlingsarbete, kurser, deltagande i

Förklara och beskriva olika teknikbaserade affärsmodeller  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. 11 mar 2020 innehåll i utbildningar, så vet vi på FRåGA SYV om höskoleutbildningar i princip det som står på utbildningarnas egna hemsidor.